Trgovanje

Direkcija trgovanja trguje na domaćim i svjetskim tržištima, pri čemu se koristi najsuvremenijom infrastrukturom. Više informacija pročitajte u nastavku.

 

Trgovanje vrijednosnim papirima

Trguje u ime i za račun banke sa svrhom vođenja pozicije/portfelja banke te odgovara na zahtjeve banaka klijenata i drugih institucionalnih investitora.

Trguje na domaćim i svjetskim tržištima kapitala, pri čemu se koristi suvremenom infrastrukturom. Na domaćem tržištu je pozicioniran kao market maker na sva domaća državna izdanja vrijednosnih papira. Vodi trgovački portfolio banke te trguje vrijednosnicama u ime i za račun banke. Sudjeluje na primarnom i sekundarnim tržištima domaćih državnih i korporativnih izdanja. Radi repo poslove s dugoročnim vrijednosnim papirima te ostale transakcije sa vrijednosnim papirima.

Vrijednosni papiri kojima se trguje:

  • Domaće i strane državne obveznice ( kunske i valutne ), 
  • Komercijalni zapisi, 
  • Korporativna izdanja, 
  • Municipalne obveznice.

Direkcija trgovanja vrijednosnim papirima trguje dionicama na Zagrebačkoj burzi te vodi portfelj za račun banke.

Repo ugovori

Repo ugovor je kupnja/prodaja vrijednosnih papira uz unaprijed dogovorenu obvezu povratne prodaje/kupnje na unaprijed dogovoreni dan, pri čemu se određuje kamatna stopa za pozajmljivanje novca. Repo poslovi se ugovaraju na rokove do godine dana, a vrijednosnice služe kao osiguranje plasmana. Vrijednost papira koji se koristi kao kolateral obično je veća za nekoliko postotaka od iznosa novca koji se posuđuje.
Kod repo transakcija nije potrebno likvidiranje vlasničke pozicije u vrijednosnom papiru da bi se došlo do likvidnosti.

Trgovanje devizama i efektivnim novcem

Direkcija trgovanja sudjeluje na domaćem i stranom valutnom tržištu pri čemu koristi najsuvremeniju infrastrukturu. Na domaćem tržištu se pozicionira kao apsolutni market maker. Upravlja deviznom pozicijom banke te vodi brigu o izloženosti valutnom riziku. S obzirom na tržišna kretanja zauzima dugu/long ili kratku/short poziciju. Zauzima špekulativne pozicije u svrhu boljeg upravljanja viškovima likvidnosti.

Trgovanje efektivnim novcem podrazumijeva dogovaranje kupnje i prodaje strane i domaće gotovine za potrebe banke u svrhu održavanja optimalne količine gotovine u trezorima banke na području cijele Hrvatske. Uslugu dostave ili preuzimanja efektivnog stranog i domaćeg novca nudimo i drugim domaćim i inozemnim bankama. Također, za ovlaštene mjenjače PBZ-a nudimo otkup strane gotovine po povlaštenom tečaju.

Vrste transakcija koje obavlja direkcija trgovanja devizama: