Projektno i strukturirano financiranje

Projektno financiranje:

Usluge Projektnog financiranja usmjerene su na analizu i strukturiranje financiranja projekata (analiza strukture investicije, modeliranje novčanih tokova, strukturiranje otplate, razvoj scenarija, itd.).

Fokus poslovnih aktivnosti je prije svega usmjeren na analizu i financiranje projekata vezanih uz obnovljive izvore energije, uključujući vjetar, biomasu, bioplin, vodu i sl. te na projekte iz sektora turizma i maloprodaje.

Strukturirano financiranje: 

Usluge strukturiranog financiranja usmjerene su na strukturiranje financiranja, kako projektnog tako i korporativnog, na domaćem i/ili inozemnom tržištu kada je u pitanju financiranje od strane dvije ili više banaka.

Dodana vrijednost strukturiranog financiranja je u poslovima agenture u kojima PBZ prednjači na domaćem tržištu, gdje banka Agent može ponuditi spektar svojih proizvoda i usluga, što je naročito potrebno kod financiranja velikih projekata (platni promet u zemlji i inozemstvu, FX, kartično poslovanje, hedging i sl.).

Za više informacija kontaktirajte pkb-strukturirano@pbz.hr ili svog managera za odnose s klijentima

 • Osmišljavanje i provođenje transakcija projektnog financiranja
 • Potpora klijentima prilikom formiranja optimalne financijske konstrukcije projekta
 • Priprema financijskih projekcija planiranih projekata
 • Provedba scenario analize i analize osjetljivosti
 • Identifikacija rizika vezanih uz pojedini projekt i predlaganje mjera za smanjenje istih

Organizacija i upravljanje postupcima dubinskog pregleda u svrhu provedbe transakcija

 • Pregovori s klijentom oko uvjeta kredita; strukturiranje transakcije; izrada indikativnog Term Sheet-a
 • Aktivnosti na tržištu oko zatvaranja financijske konstrukcije; pregovori s drugim bankama domaćim i/ili inozemnim potencijalnim sudionicama u klupskom/strukturiranom kreditu; formiranje kluba/sindikata banaka
 • Aktivnosti oko ishođenja internih odobrenja za odobrenje plasmana; rad na kreditnom prijedlogu
 • Izrada dokumentacijskog paketa (ugovor o kreditu; instrumenti osiguranja; uknjiživanje u registrima gruntovnica, FINA) u suradnji s vanjskom konzultantima (pravnim, tehničkim); usuglašavanje dokumentacije s klubom banaka i klijentom
 • Priprema za puštanje kredita; prikupljanje CPs (preduvjeti za puštanje)
 • Praćenje korištenja kredita, koordinacija s tehničkim konzultantom ukoliko je financiranje gradnje, praćenje projekta i koordinacija između klijenta i kluba banaka u operativnoj fazi projekta i distribuciji ostvarenog CF