Osnivački polog

Prilikom predaje zahtjeva za upis trgovačkog društva (udruge, zadruge, zaklade) u registar Trgovačkog suda (odnosno drugi odgovarajući registar sukladno vrsti poslovnog subjekta) osnivač je dužan, uz ostale dokumente za registraciju, nadležnom tijelu priložiti i Potvrdu o uplati osnivačkog pologa.

Uplatu osnivačkog pologa možete izvršiti u nekoj od naših poslovnica prema instrukcijama koje ćete dobiti od djelatnika na PBZ Sinergo desku, izdvojenom prostoru u podružnicama i poslovnicama Banke koji je namijenjen poslovanju s poslovnim subjektima (malim i srednjim poduzetnicima).

Uplata nerezidenta za osnivački polog/dokapitalizaciju u efektivnom stranom novcu na šalterima Banke nije moguća. Strani efektivni novac može se položiti na nerezidentni račun uplatitelja nakon čega se izvršava bezgotovinska uplata deviznog osnivačkog pologa/dokapitalizacije.

Korporativnim klijentima i financijskim institucijama pri uplati osnivačkog pologa punu podršku pruža stručni menadžer za odnose s klijentima.

Dokumentacija koju treba tražiti u vezi s osnivanjem za potrebe izdavanja potvrde o uplati temeljnog kapitala/dokapitalizacije za registraciju kod Trgovačkog suda:

  • za društvo s ograničenom odgovornošću Izjava o osnivanju ili društveni ugovor (ako je više sudionika)
  • za dioničko društvo statut i izjava o upisu dionica (upisnica)
  • za jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću obrasce Zapisnik o osnivanju jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću (za jednog ili tri člana).

Nakon izvršene uplate osnivačkog pologa Banka izdaje Potvrdu o izvršenoj uplati.

Po upisu u registar Trgovačkog suda, odnosno druge nadležne institucije, poslovni subjekt može otvoriti transakcijski račun u Banci.

Osim uplate osnivačkog pologa, Banka Vam pruža i uslugu uplate sredstava za dodatno ulaganje (dokapitalizaciju), za koju izdaje odgovarajuću potvrdu.