Osiguranje depozita poslovnih subjekata

Zakonom o osiguranju depozita uređuje se osiguranje depozita u kreditnim institucijama sa sjedištem u Republici Hrvatskoj i podružnicama kreditnih institucija sa sjedištem izvan Republike Hrvatske. Prema istom, sve kreditne institucije registrirane u RH obvezne su biti članice sustava osiguranja depozita.

Klikom na link pogledajte:

Osnovne informacije o zaštiti depozita

Deposit Protection – Basic Information