Okvirne linije

Kratkoročne okvirne linije mogu obuhvaćati garancije, dokumentarne akreditive, pisma namjere i kredite koji omogućuju fleksibilno i brzo rješavanje potreba poslovanja klijenata.

Okvirne linije posebno su značajne ako imate učestale potrebe za spomenutim proizvodima, a koje zahtijevaju realizaciju u vrlo kratkom roku.

Vaši domaći i inozemni partneri cijene, a često i izričito traže garanciju vaše banke - Privredne banke Zagreb.

Možemo vam ponuditi, temeljem vašeg naloga, garancije različitih vrsta i rokova važnosti, koje se odnose na poslovanje u zemlji i inozemstvu:

 • platežne - koje služe kao instrument osiguranja plaćanja robnih i financijskih kredita
 • činidbene - koje služe kao instrument osiguranja izvršenja ugovornih obveza (za sudjelovanje na natječaju, za povrat avansa, za privremeni uvoz, za dobro i pravodobno izvršenje posla, za kvalitetu u garantnom roku i sve ostale kojima se jamči ispunjenje neke radnje)
 • carinske garancije
 • kontragarancije u korist inozemnih banaka
 • okvirne revolving linije za korištenje garantnih proizvoda i pisama namjere

Za odobrenje izdavanja garancije potrebno je uz zahtjev dostaviti svu pripadajuću relevantnu dokumentaciju:

 • ugovor o poslu, objavu javnog nadmetanja i sl.
 • osim navedene dokumentacije, uz zahtjev je potrebno dostaviti i svu statusnu i financijsku dokumentaciju. 

Garancije primljene iz inozemstva

Ako želite osigurati naplatu vaših potraživanja iz inozemstva ili uredno izvršenje usluge po bilo kojoj osnovi putem garancije poslovne banke vašeg poslovnog partnera izdane u vašu korist, PBZ vam u vezi s tim pruža sljedeće usluge:

 • prosljeđivanje garancije banke vašeg poslovnog partnera primljene putem SWIFT-a uz potvrdu vjerodostojnosti garancije
 • potvrdu autentičnosti garancija koje ste primili izravno od poslovne banke vašeg inozemnog partnera
 • davanje stručnog mišljenja o primljenoj garanciji
 • aktiviranje primljenih garancija
 • izdavanje garancije u vašu korist na zahtjev poslovne banke vašeg inozemnog partnera.

Dokumentarni akreditiv je instrument platnog prometa s inozemstvom preko kojeg akreditivna banka na zahtjev svog klijenta nalaže banci u inozemstvu isplatu određene svote korisniku akreditiva (izvozniku/uvozniku) uz uvjet uručenja akreditivom uvjetovanih dokumenata unutar utvrđenog roka (iz kojih je vidljivo da je ugovorena količina robe i kvalitete otpremljena na adresu kupca).

Dokumentarni akreditiv predstavlja najsigurniji instrument plaćanja, koji maksimalno štiti kako kupca, tako i prodavatelja.

Ako ste KUPAC/UVOZNIK, korištenjem dokumentarnog akreditiva vaši interesi su osigurani jer će se isplata ugovorene svote izvršiti tek nakon što prodavatelj (izvoznik) dokumentima dokaže da je usluga izvršena/roba otpremljena u dogovorenoj količini i kakvoći te u ugovorenom roku.

Vi ste kao kupac osigurani da će komercijalni posao biti realiziran prema ugovoru te da ćete dobiti upravo onu robu koju ste naručili (količinu i kvalitetu) i u dogovorenom roku.
S druge strane, mi, Privredna banka Zagreb, jamčimo vam da plaćanje neće biti izvršeno ako dokumenti nisu u skladu s uvjetima akreditiva.

Ako ste PRODAVATELJ/IZVOZNIK, korištenje dokumentarnog akreditiva vam osigurava sigurnu naplatu vašeg potraživanja pod uvjetom da isporučite robu odnosno izvršite uslugu te prezentirate Privrednoj banci Zagreb uredne dokumente u skladu s uvjetima iz akreditiva.

Dodatne informacije potražite:

 • kod svog menadžera za odnose s klijentima 
 • nazovite naš besplatni info telefon 0800 PBZ COM (0800 729 266).