Mandatni poslovi

Obavljamo bankarske poslove i usluge u ime i za račun nalogodavaca – mandatora u svezi s provođenjem različitih programa kreditiranja Države, županija, gradova.

Mandatni poslovi obuhvaćaju:

  • Kreditne poslove
  • Poslove korištenja kredita
  • Vođenje kredita u otplati
  • Poslove naplate kredita
  • Evidencije i izvješća

Međusobni odnosi, prava i obveze između Banke i nalogodavca – mandatora reguliraju se ugovorom o obavljanju poslova u ime i za račun. 

Međusobni odnosi između Banke i korisnika kredita reguliraju se ugovorom o kreditu zaključenim između Banke, u ime i za račun nalogodavca – mandatora, i korisnika kredita, sukladno uvjetima koje određuje nalogodavac.

Dodatne informacije potražite: