Instrumenti osiguranja plaćanja ili dobrog izvršenja posla (Trade Finance)

Transakcijsko bankarstvo

Privredna banka Zagreb nudi vam proizvode i usluge transakcijskog bankarstva uključujući:

 • transakcijski račun (HRK račun; računi u stranim valutama i/ili multivalutni računi)
 • platni promet
 • Global Cash Management 
Pročitajte više

Garancije i dokumentarno poslovanje (Trade finance)

 Nudimo sljedeće proizvode i usluge kao podršku vašem poslovanju i poslovanju vaših klijenata s poslovnim partnerima u Hrvatskoj:

 

Pročitajte više

Export Finance

Poslovi financiranja izvoza obuhvaćaju:

 • kredit Vašem kupcu - buyer's kredit
  Kredit namijenjen za potporu i unapređenje izvoza, kojim PBZ kao izvoznikova banka odobrava kredit uvoznikovoj banci/uvozniku uz osiguranje policom osiguranja od komercijalnih i političkih rizika koju izdaje HBOR kao hrvatska izvozno kreditna agencija u korist PBZ-a. Kreditom se isključivo financira izvoz robe i usluga hrvatskog podrijetla.
 • izvozni forfaiting
  predstavlja otkup kratkoročnih i srednjoročnih potraživanja bez prava regresa prema prethodnom vjerovniku. Na taj način izvoznik u najkraćem roku dolazi do novčanih sredstava prije stvarne naplate ostvarenog izvoza te prebacuje na PBZ kao forfaitera kreditni, tečajni i sve ostale rizike u poslovanju s inozemstvom. Riječ je o najbržem načinu financiranja izvoznika putem otkupa prenosivih instrumenata osiguranja plaćanja.
 • izvozni faktoring
  Izvozni faktoring je financijski posao kod kojega se obavlja otkup potraživanja između poslovnih subjekata iz Republike Hrvatske i inozemstva uz primjenu dvo-faktorskog sustava putem suradnje i komunikacije s Factors Chain International (FCI). 

Za više informacija kontaktirajte export.finance@pbz.hr ili svog managera za odnose s klijentima.

Pročitajte više

Financiranje

PBZ vam može, sukladno vašim potrebama, ponuditi financiranje putem međubankarskih kredita ili organizirati sindicirano kreditiranje u slučaju ako se radi o iznosima i uvjetima kreditiranja koji zahtijevaju sudjelovanje više banaka.

Pročitajte više

Escrow račun

Escrow račun je račun na koji jedna ugovorna strana u nekom trgovačkom ugovoru (nalogodavac u odnosu prema Banci), preda escrow banci (banka agent) novac, vrijednosnice ili dokumente u polog na čuvanje, s tim da je ta banka ovlaštena položeni novac isplatiti ili dokumente izručiti njegovoj drugoj ugovornoj strani (korisniku), pod uvjetima koji su utvrđeni escrow ugovorom između banke - escrow agenta, nalogodavca i korisnika.

To je založni/uvjetni račun, koji služi za namirenje potraživanja sa kojeg se radi isplata tek nakon ispunjenja određenih uvjeta. Služi za pružanje usluge posredovanja prilikom obavljanja novčanih transakcija koje su uvjetovane ispunjenjem određenih radnji, koje se dokazuju prezentacijom ugovorenih dokumenata.

Pročitajte više

Riznica

Sektor poslova riznice je važan i jedan od vodećih sudionika na hrvatskom tržištu sa širokim spektrom financijskih rješenja za velike korporativne i institucionalne investitore. Sektor nudi sveobuhvatan spektar usluga koje obuhvaćaju transakcije na domaćim i međunarodnim tržištima novca, deviznim tržištima, tržištima kapitala te upravljanje likvidnošću banke.

Više informacija o poslovima riznice pogledajte ovdje.

Pročitajte više

Investicijsko bankarstvo

Privredna banka Zagreb vodeća je banka u Republici Hrvatskoj u području investicijskog bankarstva. Dugogodišnjim znanjem i stečenim iskustvom naš je tim profesionalaca razvio niz proizvoda i usluga za domaće i inozemne klijente. Među najvažnijim uslugama prema tvrtkama su provedbe ponude, odnosno prodaje financijskih instrumenata uz/bez obveze otkupa, usluge skrbništva, usluge depozitne banke, usluge posredovanja u kupnji i prodaji vrijednosnih papira, strukturirano financiranje, financijsko savjetovanje i analize što je, uz tvrtke, namijenjeno i građanima.

Više informacija o poslovima investicijskog bankarstva pogledajte ovdje.

Pročitajte više