Financiranje

Za unapređenje Vašeg poslovanja nudimo Vam veliki izbor programa za financiranje. Zahvaljujući snažnoj podršci cijele bankarske grupe Intesa Sanpaolo i relevantnih svjetskih financijskih institucija, u mogućnosti smo ponuditi Vam veliki spektar različitih oblika financiranja.

Više informacija potražite u nastavku ili na PBZ Sinergo desku.

Kontaktirajte svog menadžera za odnose s klijentima ili nazovite naš besplatni info telefon 0800 PBZ COM (0800 729 266) ili nam se obratite na e-mail adresu: com@pbz.hr

Zahtjev za kredit

Moratorij otplate kredita

Mjera 1 - mogućnost odgode plaćanja kreditnih obveza do 6 mjeseci

Mjera 1 moratorij

U svrhu ublažavanja posljedica uzrokovanih koronavirusom COVID-19, te u skladu s mjerama Vlade RH od 17. ožujka 2020. godine te smjernicama HNB-a, pripremili smo prvi paket Mjera za pravne osobe i obrtnike koji se odnosi na mogućnost odgode plaćanja kreditnih obveza (Mjera 1 – moratorij).

Mjera 1 - odgoda plaćanja kreditnih obveza podrazumijeva:

 • odgoda plaćanja rata kredita i kamata na 6 mjeseci
 • prolongacija prekoračenja i revolvinga za 3 mjeseca
 • u periodu moratorija kreditne obveze, kamata se obračunava, ali se ne naplaćuje
 • ugovorena kamatna stopa se ne mijenja 
 • banka ne naplaćuje naknadu za obradu zahtjeva za moratorij
 • proces predaje Zahtjeva za moratorij u potpunosti podržan našim online kanalima komunikacije

Podnošenje zahtjeva:

 • PBZ klijenti, korisnici PBZCom@net internet bankarstva, ugovaraju Zahtjev putem PBZCom@neta, dok ostali klijenti, dostavljaju Zahtjev putem emaila 
 • rok predaje Zahtjeva do 20.04.2020.godine
 • Prije odobrenja Zahtjeva potrebno se registrirati  na FINA on-line portal MJERE, uspostavljen za sve gospodarske subjekte u svrhu prijave ugroženosti poslovanja uslijed COVID-19 pandemije. Prijava je omogućena preko poveznice, a svi ostali detalji o Mjerama su na ovoj poveznici.
 • po završetku cijelog procesa o provedbi moratorija, primit ćete obavijest o provedenom Zahtjevu i o novom otplatnom planu

Zahtjev za Moratorij i Upute za ugovaranje moratorija (putem PBZCom@net e-bankarstva ili emaila) pronađite ovdje: 

1. Zahtjev za moratorij
2. Uputa za Zahtjev putem PBZCom@net-a
3. Uputa za Zahtjev –putem email-a
4. Mjera 1-dodatne informacije

Zaštita je važna, komunicirajmo online

Privredna banka Zagreb d.d. kontinuirano poduzima sve potrebne radnje i preventivne mjere te vjerujemo da ćemo na taj način zajednički osigurati nesmetan rad i dostupnost usluga kroz alternativne kanale komunikacije. 

Kratkoročni krediti

Spremni smo ponuditi vam u kratkom roku po povoljnim uvjetima sljedeće vrste kratkoročnih kredita: 

 • Prekoračenje po kunskom poslovnom računu
  Odobrava se na 12 mjeseci i ovo rješenje Vam olakšava upravljanje likvidnošću te su Vam sredstva raspoloživa u svakom trenutku, bez prethodne najave 
 • Kratkoročni kredit za obrtna sredstva
  Ovom vrstom kredita financirate nabavu zaliha, podmiruje dobavljače, financirate izvoz i sl. 
 • Okvirni revolving kredit
  Omogućuje Vam višekratno korištenje i vraćanje kredita unutar definiranog razdoblja, određujete visinu  
Pročitajte više

Dugoročni krediti i investicije

Zdrave investicije su osnova uspjeha svakog poduzeća. Dugoročnim kreditima pružamo podršku Vašoj firmi, investicijama i ulaganjima te Vam nudimo mogućnost odabira kredita kojima ćete to sve ostvariti:

 • kupnja poslovnog prostora ili ostalih nekretnina
 • proširenje postojećih kapaciteta
 • financiranje opreme
 • financiranje trajnih obrtnih sredstava
 • kupnju poslovnih udjela
 • refinanciranje
Pročitajte više

Projektno i strukturirano financiranje

Projektno financiranje:

Usluge Projektnog financiranja usmjerene su na analizu i strukturiranje financiranja projekata (analiza strukture investicije, modeliranje novčanih tokova, strukturiranje otplate, razvoj scenarija, itd.).

Fokus poslovnih aktivnosti je prije svega usmjeren na analizu i financiranje projekata vezanih uz obnovljive izvore energije, uključujući vjetar, biomasu, bioplin, vodu i sl. te na projekte iz sektora turizma i maloprodaje.

Strukturirano financiranje: 

Usluge strukturiranog financiranja usmjerene su na strukturiranje financiranja, kako projektnog tako i korporativnog, na domaćem i/ili inozemnom tržištu kada je u pitanju financiranje od strane dvije ili više banaka.

Dodana vrijednost strukturiranog financiranja je u poslovima agenture u kojima PBZ prednjači na domaćem tržištu, gdje banka Agent može ponuditi spektar svojih proizvoda i usluga, što je naročito potrebno kod financiranja velikih projekata (platni promet u zemlji i inozemstvu, FX, kartično poslovanje, hedging i sl.).

Za više informacija kontaktirajte pkb-strukturirano@pbz.hr ili svog managera za odnose s klijentima

Pročitajte više

Posebni kreditni programi

Privredna banka Zagreb d.d. je za vas pripremila posebne kreditne programe za velika poduzeća - provjerite sve mogućnosti unapređenja svog poslovanja.

Pročitajte više

Okvirne linije

Kratkoročne okvirne linije mogu obuhvaćati garancije, dokumentarne akreditive, pisma namjere i kredite koji omogućuju fleksibilno i brzo rješavanje potreba poslovanja klijenata.

Okvirne linije posebno su značajne ako imate učestale potrebe za spomenutim proizvodima, a koje zahtijevaju realizaciju u vrlo kratkom roku.

Pročitajte više

Export Finance

Poslovi financiranja izvoza obuhvaćaju:

 • kredit Vašem kupcu - buyer's kredit
  Kredit namijenjen za potporu i unapređenje izvoza, kojim PBZ kao izvoznikova banka odobrava kredit uvoznikovoj banci/uvozniku uz osiguranje policom osiguranja od komercijalnih i političkih rizika koju izdaje HBOR kao hrvatska izvozno kreditna agencija u korist PBZ-a. Kreditom se isključivo financira izvoz robe i usluga hrvatskog podrijetla.
 • izvozni forfaiting
  predstavlja otkup kratkoročnih i srednjoročnih potraživanja bez prava regresa prema prethodnom vjerovniku. Na taj način izvoznik u najkraćem roku dolazi do novčanih sredstava prije stvarne naplate ostvarenog izvoza te prebacuje na PBZ kao forfaitera kreditni, tečajni i sve ostale rizike u poslovanju s inozemstvom. Riječ je o najbržem načinu financiranja izvoznika putem otkupa prenosivih instrumenata osiguranja plaćanja.
 • izvozni faktoring
  Izvozni faktoring je financijski posao kod kojega se obavlja otkup potraživanja između poslovnih subjekata iz Republike Hrvatske i inozemstva uz primjenu dvo-faktorskog sustava putem suradnje i komunikacije s Factors Chain International (FCI). 

Za više informacija kontaktirajte export.finance@pbz.hr ili svog managera za odnose s klijentima.

Pročitajte više

Garancije i dokumentarno poslovanje (Trade finance)

 Nudimo sljedeće proizvode i usluge kao podršku vašem poslovanju i poslovanju vaših klijenata s poslovnim partnerima u Hrvatskoj:

 

Pročitajte više

Escrow račun

Escrow račun je račun na koji jedna ugovorna strana u nekom trgovačkom ugovoru (nalogodavac u odnosu prema Banci), preda escrow banci (banka agent) novac, vrijednosnice ili dokumente u polog na čuvanje, s tim da je ta banka ovlaštena položeni novac isplatiti ili dokumente izručiti njegovoj drugoj ugovornoj strani (korisniku), pod uvjetima koji su utvrđeni escrow ugovorom između banke - escrow agenta, nalogodavca i korisnika.

To je založni/uvjetni račun, koji služi za namirenje potraživanja sa kojeg se radi isplata tek nakon ispunjenja određenih uvjeta. Služi za pružanje usluge posredovanja prilikom obavljanja novčanih transakcija koje su uvjetovane ispunjenjem određenih radnji, koje se dokazuju prezentacijom ugovorenih dokumenata.

Pročitajte više

PBZ Faktoring

Privredna banka Zagreb d.d. obavlja sve vrste otkupa potraživanja na domaćem i međunarodnom tržištu. Poduzetnicima pružamo usluge financiranja, osiguranja naplate i upravljanja potraživanjima, uz primjenu vrhunskih profesionalnih standarda za domaći i međunarodni faktoring.

Za više informacija kontaktirajte Faktoring@pbz.hr ili svog managera za odnose s klijentima

Pročitajte više