EU Desk i razvojne banke

Stupanjem u punopravno članstvo Europske unije, Hrvatska je počela koristiti sredstva iz strukturnih fondova (Europski fond za regionalni razvoj i Europski socijalni fond) i Kohezijskog fonda, fondove namijenjene poljoprivredi i ribarstvu (Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj, Europski pomorski i ribarski fond), te sve programe i inicijative Unije. Sredstva iz fondova namijenjena su korisnicima koji promiču sektorske politike i ciljeve Europske unije. Korisnici mogu biti javne, privatne i nevladine organizacije, a prihvatljivost prijavitelja - potencijalnih korisnika, specificirana je u svakom pojedinom pozivu za dostavu projektnih prijedloga te pratećim uputama. 

Privredna banka Zagreb među prvima je prepoznala potrebu klijenata – velikih poduzeća, malih i srednjih poduzetnika, obrtnika i poljoprivrednika – za informacijama o mogućnostima korištenja fondova EU, o mogućoj suradnji s poduzetnicima iz zemalja članica EU kao i za konkretnom pomoći pri strukturiranju projekata koje će kandidirati za dobivanje bespovratnih sredstava. U tu svrhu, Banka je osnovala specijalizirani ured - EU Desk te je na taj način odlučila aktivno sudjelovati u procesima značajnim hrvatskim gospodarstvenicima.

Što nudimo?

Informacije o: 

Usluge: 

  • priprema projekata (informativno-tehnička pomoć u pripremi investicijskih studija i prijavi). 
  • financiranje i međufinanciranje (ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava u pravilu zahtijevaju da prijavitelj (potencijalni korisnik) sudjeluje u financiranju projekta; iznosi sufinanciranja definiraju se u svakom pojedinom pozivu za dostavu projektnih prijedloga, a kreću se od 10-25% za npr. nevladine organizacije, do 50% za npr. malo i srednje poduzetništvo)
  • pomoć pri provedbi projekta (izdavanje bankarskih garancija, pisma namjere, potvrde o stanju na računu potrebnih za dokazivanje da je osigurano financiranje projekta, savjete o provođenju javne nabave i sl.).

Suradnja s HBOR-om

  • PBZ ima dugogodišnju uspješnu suradnju s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak (HBOR) po programima kreditiranja. Posljedica uspješne suradnje je i zaključen Ugovor o poslovnoj suradnji s HBOR-om prema kojem je PBZ u mogućnosti ponuditi korištenje kreditnih programa HBOR-a. 

EU Desk i razvojne banke

Tel: +385 1 6360569 
E-mail: eudesk@pbz.hr

ANDREJA TURČIN, direktor 
Tel: +385 1 6360569
Fax: +385 1 6360579
E-mail: andreja.turcin@pbz.hr

IVAN SABLJIĆ, viši menadžer za odnose s klijentima
Tel: +385 1 6364306
Fax: +385 1 6360579
E-mail ivan.sabljic2@pbz.hr