Depoziti

U vrijeme velikih i brzih promjena na financijskom tržištu, kao pouzdan i siguran partner, nudimo vam:

  • prije svega sigurnost depozita,
  • konkurentne uvjete deponiranja,
  • fleksibilne uvjete deponiranja,
  • raznovrsnost i prilagođenost depozita potrebama i poslovnim mogućnostima pravnih osoba.

Obratite nam se s povjerenjem!

Svoja novčana sredstva u kunama (s valutnom klauzulom i bez valutne klauzule) i devizama možete deponirati po viđenju, uz kamate na sredstva sukladno Odluci o kamatnim stopama Privredne banke Zagreb.

Svoja novčana sredstva u kunama (s valutnom klauzulom i bez valutne klauzule) i devizama možete oročiti na određeno ili na neodređeno vrijeme uz otkazni rok, uz kamatnu stopu sukladno Odluci o kamatnim stopama Banke, trenutnoj situaciji na tržištu, iznosu depozita, sveukupnom poslovnom odnosu i sl.

Sve depozite s pravnim osobama ugovara Grupa poslova s poduzećima i investicijskog bankarstva ili Grupa poslova s malim i srednjim poduzećima.

Iznimno od toga depoziti s rokom dospijeća kraćim od 30 dana ugovaraju se sa Sektorom poslova riznice uz prethodno potpisan okvirni ugovor o zaključenju transakcija o novčanim polozima (depozitima).