Tko smo mi?

U PBZ grupi, jednoj od najvećih bankarskih grupacija u regiji, radi nešto više od 4000 zaposlenika. Unutar Grupe radimo kao bankarski službenici, menadžeri za odnose s klijentima, voditelji poslovnica, analitičari, savjetnici, programeri, projektanti, stručni suradnici, koordinatori, direktori... Različitog smo obrazovanja i pripadamo različitim strukama. U Grupi radi više žena, nego muškaraca, a stari smo između 20 i 65 godina. Grupa skrbi za različite aspekte kvalitete života svojih zaposlenika i pruža podršku u usklađivanju privatnog života i karijere.

 

Briga o zdravlju

U PBZ grupi prepoznali smo važnost zdravstvene zaštite naših zaposlenika i očuvanja njihovog fizičkog i mentalnog zdravlja te stoga od 1995. godine provodimo preventivne sistematske preglede svih zaposlenih svake dvije godine. Zaposlenici sami mogu izabrati kojoj od ponuđenih poliklinika žele obaviti sistematski pregled te ostvaruju i popuste na druge usluge tih poliklinika. Nakon preventivnog sistematskog pregleda, ovisno o medicinskoj indikaciji, provodi se i kontrolni sistematski pregled zaposlenika.

Velik broj kolega koji svakodnevno radi s klijentima zbog prirode posla izloženo je riziku od zaraze gripom. PBZ grupa jednom godišnje, prije sezone prehlada i gripe, provodi cijepljenje svih zainteresiranih zaposlenika.

U PBZ grupi također organiziramo različita predavanja i radionice vezane uz razvijanje zdravih navika, upravljanje stresom te moguću prevenciju različitih bolesti modernog doba. Različite sportske sekcije u koje se zaposlenici PBZ grupe mogu uključiti također omogućuju zaposlenicima vođenje aktivnijeg i zdravijeg stila života.

Ključna razlika

Nagrada Ključna razlika dio je projekta "Poticanje raznolikosti na hrvatskom tržištu rada" koji je primarno usmjeren prema poslodavcima te se bazira na pronalaženju i promociji kvalitetnih primjera poticanja ravnopravnosti i integracije raznolikosti u radnu okolinu. Nagradu dodjeljuje Ured za ljudska prava Vlade Republike Hrvatske u partnerstvu s Udrugom za pomoć i edukaciju žrtava mobbinga te Institutom za razvoj tržišta rada.

Privredna banka Zagreb dobila je 2011. godine nagradu Ključna razlika u kategoriji ravnopravnosti spolova te je ujedno bila finalist u izboru za nagradu u kategoriji opće ravnopravnosti. Svojom prijavom banka je žiriju dokazala stvarno poštivanje, reguliranje i provođenje brojnih aktivnosti koje su usmjerene na istinsko i neograničeno podržavanje načela zabrane diskriminacije i načela poštivanja svih razlika na temelju spola, dobi, invaliditeta i etničke pripadnosti.

Ključna razlika

Temeljna načela u odnosima sa zaposlenicima kojima se PBZ grupa vodi su:

  • poštivanje osobe
  • vrednovanje i motivacija
  • slušanje i dijalog
  • povezanost

Sukladno navedenim načelima razvijamo programe edukacije koji su usmjereni na individualne potrebe, uvjereni da je osluškivanje potreba koje iskazuju naši zaposlenici nužno za definiranje procesa usavršavanja.
Svakom zaposleniku dajemo mogućnost da svoj posao obavlja na najbolji način poticanjem stalnog unaprjeđenja razine njegovih vještina i profesionalnog razvoja unutar timskog okruženja.
Potičemo odgovorno sudjelovanje i aktivno angažiranje svih zaposlenika kako bi se osjećali dijelom procesa rasta PBZ grupe te kako bi kroz njega ostvarivali i vlastiti profesionalni rast.

Ključna razlika 2

Socijalna zaštita

Stvaranjem socijalne sigurnosti želimo utjecati na raspoloženje i zadovoljstvo zaposlenika Grupe, a samim time i stvoriti dobre međuljudske odnose, koji su preduvjet za razvijanje zdravog timskog duha u procesu rada.

Socijalna zaštita zaposlenika PBZ grupe provodi se mnogobrojnim aktivnostima kojima koordinira Sektor za upravljanje ljudskim resursima. Procedurama i pravilnicima su jasno predstavljeni uvjeti i načini skrbi o zaposlenicima s ciljem zaštite od najrazličitih rizika koji se mogu pojaviti zbog različitih životnih okolnosti i situacija koje utječu na socijalnu stabilnost i sigurnost zaposlenika. Pri tome je potrebno izgraditi solidarno ponašanje, ali i smisao za realnost, kako bi se pružena pomoć mogla raspodijeliti unutar planiranih sredstava za uspješno provođenje socijalne zaštite.
U širem smislu socijalna zaštita obuhvaća i skrb o širokoj lepezi socijalnih pitanja, kao što su pružanje egzistencionalnog minimuma teško pogođenim pojedincima i njihovim obiteljima kao i pomoć teško oboljelim zaposlenicima ili članovima njihove obitelji. Također se provodi edukacija zaposlenika o načinu upravljanja vlastitim sredstvima radi sprečavanja njihove potencijalne prezaduženosti kao i preventivno djelovanje poput pomoći zaposlenicima kod kupnje školskih knjiga, pomoći mnogočlanim obiteljima te pomoći djeci s posebnim potrebama.

PBZ Vrtić Čigra

Slijedeći politiku društvene odgovornosti i skrbi o zaposlenicima, otvorenjem korporativnog vrtića 3. rujna 2012. PBZ grupa ušla je u uski krug poslodavaca koji na taj način osiguravaju bolje uvjete rada svojim zaposlenicima. Konkretna korist za našu poslovnu zajednicu od 2000 zaposlenika, koliko ih je smješteno u poslovnim kompleksima Radničke ceste, jest 60 upisane djece u školskoj godini 2012./2013. te čak 89 djece upisano u školskoj godini 2013./2014.. 

Dodatnu pogodnost zaposlenicima čini i odluka Uprave Banke o sufinanciranju dijela troškova programa vrtića za djecu zaposlenika PBZ grupe, čime je cijena privatnog korporativnog vrtića, uz subvenciju Grada Zagreba, postala vrlo prihvatljiva.

Vrtić PBZ grupe smješten je u prizemlju nove poslovne zgrade u Radničkoj 50, na 495 m2 unutarnjeg prostora, a za potrebe vrtića koristi se i 300 m2 vanjskog dvorišta.

Vrtić PBZ 

Sektor za upravljanje ljudskim resursima u kontinuiranoj je korespondenciji sa pružateljem usluga korporativnog vrtića vezano uz upise i subvencije, a s njima definira sva ostala pravna pitanja vezana uz poslovanje korporativnog vrtića PBZ grupe.

Blizina vrtića i radnog mjesta donosi višestruku korist zaposlenicima te ujedno omogućava bolju operacionalizaciju dovođenja i odvođenja djece u vrtić, bolje upravljanje osobnim vremenom, kao i brzu reakciju u slučaju potrebe. Takva vrsta skrbi ukazuje na orijentiranost PBZ grupe na obitelj kao temeljnu životnu vrijednost i na svoje zaposlenike kao najvažniji resurs.

PBZ vrtić

PBZ Standard

Unutar PBZ grupe djeluju različite sportske sekcije u kojima su organizirani zaposlenici, zaljubljenici u pojedini sport. Sportske sekcije pokrivaju cjelokupnu mrežu PBZ-a te tako zaposlenici iz svih krajeva Hrvatske imaju priliku za organizirano i zajedničko vježbanje.

PBZ standard

Znajući da je bavljenje sportom važan aspekt zdravog života svakidašnjice, sve strukture u PBZ grupi podržale su sportske sekcije.

Razmišljajući o dodatnim mogućnostima unaprjeđenja kvalitete života naših zaposlenika, s različitim ponuđačima usluga i trgovinama dogovaraju se različiti popusti i pogodnosti pri kupnji koji se mogu koristiti identifikacijom kao zaposlenik PBZ grupe. 

Naši zaposlenici vrsni su sportaši što pokazuju na sportskim međubankarskim natjecanjima. Na jedinom takvom natjecanju u zemlji, na Sportskim susretima radnika banaka i Fine, već dugi niz godina osvajaju odličja i predstavljaju Bankine boje sportskom i poštenom borbom na terenima.

PBZ standard

Matična banka Intesa Sanpaolo, pod motom We are Intesa Sanpaolo, također je sportska igrališta prepoznala kao odličan način za upoznavanje kolega i networking. Sudjelujući na takvim međunarodnim turnirima, neovisno o različitim zemljama podrijetla i funkcijama koje obavljaju u svojim bankama, na terenima svi kolege postaju jednaki, prepoznajući ekskluzivnost pripadanja velikoj, pouzdanoj i na zaposlenike usmjerenoj grupaciji kakva je Intesa Sanpaolo grupa.

Interne novine PBZXpress

S ciljem poboljšanja interne komunikacije u PBZ grupi 2006. godine pokrenuto je izdavanje internih novina – PBZXpressa u suradnji Sektora za upravljanje ljudskim resursima i Ureda Uprave za korporativne komunikacije.

Mjesečnik PBZXpress izlazi svakog 15. u mjesecu na 16 stranica. Distribuira se čitavoj PBZ grupi, a zaposlenici svoj primjerak dobivaju na ruke. Specifičnost PBZXpressa je u tome što je fokus novina na zaposlenicima koji svojim sugestijama i idejama oblikuju novine, pa su tako naši zaposlenici i autori članaka.

Teme novina obuhvaćaju važne poslovne novosti (imenovanja, reorganizacijske promjene, promjene u poslovanju, predstavljanje projekata), opće i sportske novosti, reportaže o postignućima zaposlenika te neformalme rubrike u sklopu kojih zaposlenici pišu o putovanjima, hobijima i raznim drugim interesima.

PBZxpress

Putem PBZXpress-a realizirano je nekoliko interaktivnih projekata sa zaposlenicima poput foto natječaja za zaposlenike, natječaja u pisanju priča, nagradnih križaljki i humanitarnih akcija.