Otvaram transakcijski račun

Otvorite transakcijski račun brzo i jednostavno - ispunite obrasce, priložite potrebne dokumente i dostavite ih u vama najbliži PBZ Sinergo desk

Popis s detaljnim informacijama PBZ Sinergo deskova pogledajte ovdje.

 

PBZ transakcijski račun Vam omogućava:

 • primitak kunskih i deviznih uplata na račun (Kada su vidljivi primitci?)
 • zadavanja kunskih i deviznih naloga za plaćanje (Kada će biti izvršen nalog?)
 • isplatu i uplatu sredstava na bankomatima i trezorima s VISA business electron karticom u Hrvatskoj i inozemstvu
 • plaćanje na POS uređajima s VISA business electron karticom u Hrvatskoj i inozemstvu
 • korištenje svih prednosti American Express kartica
 • 24/365 dana pristup putem internet bankarstva PBZCOM@NET ili PBZ365
 • 24/365 dana pristup putem mobilnog bankarstva mPBZCOM
 • korištenje najveće mreže bankarskih poslovnica u RH
 • izvadak po računu
 • brojne druge mogućnosti Privredne banke Zagreb

 

Potrebni dokumenti za otvaranje računa za redovno poslovanje (tip računa "11" ili "18")

Pravne osobe:

 • dokaz o pravnom subjektivitetu (Rješenje o upisu u sudski registar, odnosno registar nadležnog tijela, ako je upis u registar propisan – akt nadležnog tijela o osnivanju, ako se poslovni subjekt ne upisuje u registar i nije osnovan na temelju zakona, izvod iz zakona ako je poslovni subjekt osnovan temeljem zakona)
 • obavijest o razvrstavanju prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (od DZS) koja sadrži i OIB
 • preslika identifikacijske isprave i potvrde o OIB-u osobe ovlaštene za zastupanje poslovnog subjekta i svih potpisnika navedenih na potpisnom kartonu.

Obrtnici:

 • dokaz o pravnom subjektivitetu (Rješenje o upisu u Obrtni registar)
 • ovjereni Ugovor o ortakluku (ako se radi o zajedničkom obrtu)
 • ovjerena preslika obrtnice ili povlastice (ili preslika uz predočenje originalne obrtnice/povlastice)
 • preslika identifikacijske isprave i potvrde o OIB-u vlasnika računa i svih potpisnika navedenih na potpisnom kartonu

Slobodna zanimanja (medicinski djelatnici, profesionalni sportaši, nogometaši, prevoditelji, profesionalni umjetnici i sl.):

 • dokaz o pravnom subjektivitetu (Rješenje o upisu u registar djelatnosti kod nadležnog tijela)
 • preslika identifikacijske isprave i potvrde o OIB-u vlasnika računa i svih potpisnika navedenih na potpisnom kartonu

Predstavnici nacionalnih manjina:

 • dokaz o pravnom subjektivitetu (potvrda o izboru predstavnika nacionalne manjine izdana od Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave)
 • preslika identifikacijske isprave vlasnika računa i svih potpisnika navedenih na potpisnom kartonu

Potrebni dokumenti za otvaranje računa za poslovanje organizacijskog dijela poslovnog subjekta (tip računa "14")

 • dokaz o pravnom subjektivitetu (Rješenje o upisu u sudski ili obrtni registar, odnosno registar nadležnog tijela, ili akt poslovnog subjekta iz kojeg je vidljivo da dio poslovnog subjekta može imati podračun)

Potrebni dokumenti za otvaranje računa za posebne namjene (tip računa "13" ili "15")

Dokaz o osnovi za otvaranje računa:

 • za vrstu računa "13" potrebno je dostaviti izvod iz zakona odnosno drugog propisa na temelju kojeg se sredstva na tom računu izuzimaju od izvršenja osnova za plaćanje
 • za vrstu računa "15" nije potrebno prilagati nikakav dodatni dokument

Za otvaranje transakcijskog računa potrebno je popuniti obrasce od 1 do 5. Čini vam se kompliciranim? Nema problema, naši djelatnici u najbližem Sinergo desku rado će vam pomoći pri popunjavanju potrebne dokumentacije.

1. Zahtjev za otvaranje i vođenje transakcijskog računa

2. Ugovor o otvaranju i vođenju transakcijskog računa te obavljanju platnih i ostalih usluga

Dodatak zahtjevu za otvaranjem transakcijskog računa

        Dodatak zahtjevu za otvaranje i vođenje transakcijskog računa – Izvješćivanje

3. Prijava potpisa

4. Upitnik za klijente – poslovne subjekte (HR)

5. Podaci o stvarnim vlasnicima klijenta (HR) 

6. Upitnik za politički izložene osobe (HR)

7. Prilog br. 1

8. Prilog br. 2

 

Uvjeti poslovanja

Opći uvjeti poslovanja Privredne banke Zagreb d.d. po transakcijskim računima i obavljanju platnih i ostalih usluga za nepotrošače

Opći uvjeti korištenja usluga elektroničkog bankarstva PBZ za poslovne subjekte 

Načela za utvrđivanje kamatnih stopa te načina i dinamike obračuna kamate po kreditima i depozitima PBZ d.d.

Vrijeme primitka i izvršenja naloga platnog prometa

Naknade za usluge u platnom prometu vrijede od 1.4. 2021.

Naknade za usluge u platnom prometu

FATCA upitnik

Engleske verzije dokumenata potražite ovdje.

Dodatne informacije potražite:

 • na našoj karti gdje možete pronaći vama najbliži PBZ Sinergo desk, a detaljne kontakte pogledajte ovdje 
 • u letku - PBZ Transakcijski račun 
 • na našem besplatnom info telefonu: 0800 PBZ COM (0800 729 266)
 • obratite nam se na e-mail adresu: com@pbz.hr
 • kontaktirajte svog menadžera za odnose s klijentima.