Inovacija

Inovacija je program uštede uz koji se cijene pojedinačnih naknada i kamata po proizvodima umanjuju i do 30%. Ako koristite određeni broj grupa proizvoda (najmanje tri grupe proizvoda) po kojima uredno poslujete, automatski postajete korisnik Inovacije.