Vi ste ovdje

Načela poslovanja s investitorima

PoslovanjeNaša politika odnosa s investitorima (IR Policy) zasniva se na principu pravednosti i transparentnosti s ciljem uspostave dobrih i transparentnih odnosa i komunikacije između Banke, dioničara i javnosti, poštujući pri tome regulatorne zahtjeve. 
Politika odnosa s investitorima Banke osigurava se pravovremenim objavljivanjem i komuniciranjem istinitih, jasnih, točnih i potpunih informacija, posebice o financijskim rezultatima, ciljevima i strategijama te razvoju Banke i Grupe.