Vi ste ovdje

Kontakti Banke

Za sva pitanja, prijedloge, prigovore ili pohvale vezane uz poslovanje Banke, možete nam se obratiti putem sljedećih kontakata:

Kontakti za građane/potrošače

 • besplatni info telefon 0800 365 365
 • za pozive iz inozemstva +385 1 489 13 10
 • PBZ centrala +385 1 636 00 00
 • PBZ faks +385 1 636 00 63
 • e-mail adresa pbz365@pbz.hr 
 • ili posjetite najbližu poslovnicu Banke.

Potrošač može podnijeti pisani prigovor neposredno u svim poslovnicama/ispostavama Privredne banke Zagreb d.d., putem pošte na adresu: Privredna banka Zagreb d.d., Mjerenje zadovoljstva klijenata i zaštita potrošača, Radnička cesta 44, HR-10000 Zagreb, telefaksom 01/636 00 63 ili putem e-mail adrese pbz365@pbz.hr
Banka će na prigovor odgovoriti u roku od 15 dana, odnosno u roku od 10 radnih dana od dana zaprimanja prigovora ukoliko se prigovor odnosi na pružanje platne usluge. 
Ukoliko se prigovor korisnika platne usluge odnosi na nepridržavanje Uredbe (EZ) br. 924/2009., Uredbe (EU) br. 260/2012. ili Uredbe (EU) 2015/751, Banka će odgovoriti u roku od 10 dana od dana zaprimanja prigovora.

OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PISANOG PRIGOVORA ZA POTROŠAČE I OBAVIJEST O PRITUŽBENIM POSTUPCIMA, ALTERNATIVNOM RJEŠAVANJU POTROŠAČKIH SPOROVA I NADLEŽNIM TIJELIMA

Kartično poslovanje
U slučaju nestanka / krađe platne kartice, molimo, odmah nazovite Kontakt centar PBZ Carda:

 • za American Express kartice: 01/ 61 24 422
 • za Maestro, MasterCard i Visa kartice: 01/ 48 91 333, 01/61 24 333

Kontakti za poslovne subjekte/nepotrošače

 • besplatni info telefon 0800 729 266
 • za pozive iz inozemstva +385 1 489 13 13
 • faks +385 1 485 26 24
 • e- mail adresa com@pbz.hr 
 • ili kontaktirate vašeg managera za odnose s klijentima.

Nepotrošač može podnijeti pisani prigovor putem pošte na adresu: Privredna banka Zagreb d.d., Sektor za podršku mreži, Služba za kontakte s klijentima (Call centar Banke), Radnička cesta 44, HR-10000 Zagreb, telefaksom 01/485 26 24, slanjem e-maila na adresu com@pbz.hr ili kontaktiranjem organizacijskog dijela nadležnog za vođenje poslovnog odnosa s Vama prema dolje navedenim info kontaktima. 
U slučaju prigovora na rad Banke u provođenju platnih usluga Banka će odgovoriti u roku od 7 radnih dana od dana zaprimanja, a za ostale prigovore u roku od 15 dana. 

 

PRESS

Kontakti za predstavnike medija (novinare)

Privredna banka Zagreb d.d.
Odnosi s javnošću i marketing 
Radnička cesta 50, Zagreb

E-mail: press@pbz.hr
Tel: 01 / 63 60259, 63 60271
Faks: 01/ 63 60432

 

Službenik za zaštitu podataka Privredne banke Zagreb d.d.

E-mail: sluzbenik.za.zastitu.osobnih.podataka@pbz.hr
Adresa: Radnička cesta 50, 10000 Zagreb 

 

Odnosi s javnošću i marketing

MARIJA GAČIĆ NIMAC, izvršna direktorica
Adresa: Radnička cesta 50, 10000 Zagreb
Tel: 01/ 63 60250
Faks: 01/ 63 60432
E-mail: pr-marketing@pbz.hr 

 

Odnosi s investitorima

E-mail: ir@pbz.hr 
Adresa: Radnička cesta 50, 10000 Zagreb

 

Mjerenje zadovoljstva klijenata i zaštita potrošača

IGOR MIHALJEVIĆ, izvršni direktor
Adresa: Radnička cesta 42, 10000 Zagreb
Tel: 01/ 63 60395
Faks: 01/ 63 60276
E-mail: SlusamoVas@pbz.hr

 

Ekonomska istraživanja

IVANA JOVIĆ 
Adresa: Radnička cesta 50, 10000 Zagreb
E-mail: PBZistrazivanja@pbz.hr

 

Praćenje usklađenosti 

E-mail: Compliance@pbz.hr

 

Mali poduzetnici

Ovdje pogledajte kontakte za male poduzetnike.

 

Velika poduzeća

Ovdje pogledajte kontakte za velika poduzeća.

 

Investicijsko bankarstvo

Ovdje pogledajte kontakte za investicijsko bankarstvo.

 

Riznica

Ovdje pogledajte kontakte za poslove riznice.

Dobavljači

Ovdje pogledajte kontakte za dobavljače.