Garancije i dokumentarno poslovanje (Trade finance)

 Nudimo sljedeće proizvode i usluge kao podršku vašem poslovanju i poslovanju vaših klijenata s poslovnim partnerima u Hrvatskoj:

 

Vaši domaći i inozemni partneri cijene, a često i izričito traže garanciju vaše poslovne banke - Privredne banke Zagreb d.d..

Možemo vam ponuditi, temeljem vašeg naloga a na temelju domaćih i međunarodnih komercijalnih ugovora ili druge  dokumentacije, izdavanje svih vrsta  garancija u zemlji i inozemstvu:

  • platežne - koje služe kao instrument osiguranja plaćanja robnih i financijskih kredita
  • činidbene - koje služe kao instrument osiguranja izvršenja ugovornih obveza (za sudjelovanje na natječaju, za povrat avansa, za privremeni uvoz, za dobro i pravodobno izvršenje posla, za kvalitetu u garantnom roku i sve ostale kojima se jamči ispunjenje neke radnje)
  • carinske garancije
  • kontragarancije u korist inozemnih banaka
  • okvirne revolving linije za korištenje garantnih proizvoda i pisama namjere

Za odobrenje izdavanja garancije potrebno je uz zahtjev dostaviti svu pripadajuću relevantnu dokumentaciju:

Za više informacija kontaktirajte trade.finance@pbz.hr ili svog managera za odnose s klijentima.

Dokumentarni akreditiv je instrument osiguranja plaćanja kojim banka izdavatelj (akreditivna banka) po nalogu svojeg klijenta stvara čvrstu obvezu   isplate određene svote korisniku akreditiva  ) uz uvjet prezentacije akreditivom uvjetovanih dokumenata unutar utvrđenog roka  

Dokumentarni akreditiv predstavlja najsigurniji instrument plaćanja, koji maksimalno štiti kako kupca, tako i prodavatelja., a moguće ga je koristiti ko instrument osiguranja plaćanja kako po međunarodnim tako i po domaćim komercijalnim transakcijama.

Ako ste KUPAC/UVOZNIK, korištenjem dokumentarnog akreditiva vaši interesi su osigurani jer će se isplata ugovorene svote izvršiti tek nakon što prodavatelj (izvoznik) dokumentima dokaže da je usluga izvršena/roba otpremljena u dogovorenoj količini i kakvoći te u ugovorenom roku. Vi ste kao kupac osigurani da će komercijalni posao biti realiziran prema ugovoru te da ćete dobiti upravo onu robu koju ste naručili (količinu i kvalitetu) i u dogovoreno roku. S druge strane, mi, Privredna banka Zagreb, jamčimo vam da plaćanje neće biti izvršeno ako dokumenti nisu u skladu s uvjetima akreditiva.

Ako ste PRODAVATELJ/IZVOZNIK, korištenje dokumentarnog akreditiva vam osigurava sigurnu naplatu vašeg potraživanja pod uvjetom da isporučite robu odnosno izvršite uslugu te prezentirate Privrednoj banci Zagreb uredne dokumente u skladu s uvjetima iz akreditiva.

Za više informacija kontaktirajte svog managera za odnose s klijentima.

Nalog za otvaranje dokumentarnog akreditiva

Prilog uz nalog

Dokumentarna naplata je pisani nalog izvoznika Banci da uvozniku uruči prezentirane dokumente samo uz ispunjenje određenih uvjeta iz naplate (uz plaćanje, akcept mjenice ili ispunjenje drugih dogovorenih uvjeta). Prednosti dokumentarne naplate su jednostavna procedura, mali troškovi te podjednak rizik za poslovne partnere. Vrste dokumentarne naplate ovisno o Vašim zahtjevima i potrebama mogu biti:

  • Documents against Payment (D/P), izručenje dokumenata uz plaćanje
  • Documents against Acceptance (D/A), izručenje dokumenata uz akcept mjenice.

Za više informacija kontaktirajte trade.finance@pbz.hr ili svog managera za odnose s klijentima.