Financiranje

PBZ vam može, sukladno vašim potrebama, ponuditi financiranje putem međubankarskih kredita ili organizirati sindicirano kreditiranje u slučaju ako se radi o iznosima i uvjetima kreditiranja koji zahtijevaju sudjelovanje više banaka.

Dodatne informacije: