Export Finance

Poslovi financiranja izvoza obuhvaćaju:

  • kredit Vašem kupcu - buyer's kredit
    Kredit namijenjen za potporu i unapređenje izvoza, kojim PBZ kao izvoznikova banka odobrava kredit uvoznikovoj banci/uvozniku uz osiguranje policom osiguranja od komercijalnih i političkih rizika koju izdaje HBOR kao hrvatska izvozno kreditna agencija u korist PBZ-a. Kreditom se isključivo financira izvoz robe i usluga hrvatskog podrijetla.
  • izvozni forfaiting
    predstavlja otkup kratkoročnih i srednjoročnih potraživanja bez prava regresa prema prethodnom vjerovniku. Na taj način izvoznik u najkraćem roku dolazi do novčanih sredstava prije stvarne naplate ostvarenog izvoza te prebacuje na PBZ kao forfaitera kreditni, tečajni i sve ostale rizike u poslovanju s inozemstvom. Riječ je o najbržem načinu financiranja izvoznika putem otkupa prenosivih instrumenata osiguranja plaćanja.
  • izvozni faktoring
    Izvozni faktoring je financijski posao kod kojega se obavlja otkup potraživanja između poslovnih subjekata iz Republike Hrvatske i inozemstva uz primjenu dvo-faktorskog sustava putem suradnje i komunikacije s Factors Chain International (FCI). 

Za više informacija kontaktirajte export.finance@pbz.hr ili svog managera za odnose s klijentima.